Hier zie je een voorbeeld van een persoonlijke pagina

Wanneer je inlogt krijg je een pagina te zien die afgestemd is op jouw activiteit(en). Dit varieert per training, workshop, teambuilding, coachsessie of consult. Op deze pagina zie je een voorbeeld van hoe een eigen pagina kan worden ingevuld.

Onderdeel 1 (voorbeeld)

De belangrijkste informatie wordt per onderdeel toegelicht en is niet langer ‘verloren’ na een sessie.

Onderdeel 2 (voorbeeld)

Je kunt eenvoudig informatie terugvinden, zowel in het kort als uitgebreid.

Onderdeel 3 (voorbeeld)

Deze online omgeving bundelt alle belangrijke bronnen op een plaats en maakt interactie mogelijk.

Online werkomgeving

Via een online whiteboard kan er interactief en real-time worden samengewerkt. Vanuit deze omgeving vindt videobellen plaats. Je kunt hier vooraf, achteraf of tijdens een sessie vragen stellen.

Online bronnen

Ga naar Google Meet om een videocall bij te wonen.

Download en bekijk de bestanden die tijdens sessies worden gebruikt op Google Drive.

Ga via de button rechtstreeks naar de micro-expressies trainingsomgeving.

Ervaringen uit de praktijk

De meest voorkomende ervaringen en tips worden per onderwerp beschreven. Door deze ‘learnings’ en ‘best practices’ te delen krijg je een groter effect. Daarnaast is er ruimte om je eigen ervaring te beschrijven en vragen te stellen.

Maatwerk

Per activiteit wordt er gekeken naar de gewenste resultaten. De prioriteiten worden samen vastgesteld en zijn hier zichtbaar. Relevante informatie en voorwaarden worden verzameld tijdens een intake. Deze informatie wordt tijdens sessies geactualiseerd indien nodig.

Extra materiaal en relevante artikelen
(deze worden afhankelijk van de doelstelling bijgewerkt)

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3